درمان اندومتریوز با لیزر لاپاراسکوپی

  1. روش انتخابی در آندومتریوزیس لگنی
  2. روش انتخابی( choice ) درمان کیست آندومتریوما (کیست ناشی ازآندومتریوزیس)،
    لیزر لاپاسکوپی است.
  3. لطفاً : لطفاً

در دختر خانم های مبتلا به آندومتریوما (کیست آندومتریوزیس) سیستکتومی نکنید آندومتریوما جدار ندارد (کیست کاذب است ) . درمان انتخابی، در آندومتریوما لیزر کف کیست است ، نه برداشتن جدار کیست (جدارکاذب ).سیستکتومی(برداشتن جدار کاذب کیست آندومتریوما ) باعث تقلیل حجم تخمدانها تا 1/2 اندازه طبیعی می شود.
بخصوص در دختران ازدواج نکرده و یا خانم های ازدواج کرده که هنوز صاحب فرزند نشده اند، روش (choice) لیزر کف کیست است.