جنس پروتز سینه

از نظر ماده درونی

پروتز های سیلیکونی

این پروتز ها با ژل سیلیکونی پر می شوند و ژل بسیار بیشتر شبیه به بافت طبیعی سینه می باشد.

اگر پوسته ی پروتز سوراخ شود ژل ممکن است در پوسته پروتز باقی بماند

و یا از آن خارج شده و به کیسه ی بیرونی پروتز وارد شود.

به همین دلیل پروتز هایی که با ژل سیلیکونی پر شده اند به هیچ وجه فرو نمی ریزند.

در صورتی که پروتز های سیلیکونی را برای قرارگیری در سینه ی خود انتخاب کنید،

باید توسط پزشک به صورت مداوم ویزیت شده تا از عملکرد صحیح پروتز اطمینان حاصل کنید.

می توان با موج های فراصوتی و MRI  از شرایط پروتز های قرار گرفته در سینه اطلاع پیدا کرد.

معایب پروتز های سیلسکون

 نیاز به مانیتورینگ ام ار ای در صورت لزوم

پارگی بدون علامت

هزینه کمی بیشتر

برش کمی بزرگتر

پروتزهای سالین

این نوع پروتز با محلول استریل آب و نمک پر شده است.

در صورتی که صدف پروتز سالین سوراخ شود، پروتز فرو می ریزد و بدن به طور طبیعی سالین را جذب و سپس دفع می کند.

پروتز های سالین دارای حس، ثبات و شکل یکسانی است.

معایب پروتزهای سالین

افزایش ریسک چین خوردگی و قابل لمس شدن

 در لمس غیرطبیعی تر می باشند با گذشت زمان اثرات بیشتری روی بافت می گذارند

 احتمال خالی شدن خودبه خود