چه کسانی کاندید اتوپلاستی هستند؟

  • کسانی که گوش‌های آن‌ها خیلی از سر بیرون است و این موضوع بر روی اعتماد به نفسشان تاثیر منفی گذاشته است.
  • کسانی که اندازه گوششان متناسب با اندازه سرشان نیست و با گوش‌های بیش از حد بزرگ یا کوچک به دنیا آمده‌اند.
  • کسانی که از جراحی قبلی گوش خود ناراضی هستند.
  • کسانی که دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند که بر فرم گوش آن‌ها تأثیر منفی گذاشته است.

مسائلی که باید در مورد کوچک کردن گوش درنظر گرفت

گوش‌هایی که مشکل برآمدگی دارند اغلب این مشکل آن‌ها از دو تغییر آناتومیک ناشی می‌شود. این دو تغییر عبارت از نابودی تاخوردگی آنتی هلیکال و عمیق بودن کونکای گوش و یا ترکیبی از هر دو می‌باشند. در ادامه توضیحاتی در جهت روشن شدن موضوع ارائه خواهد شد.

تاخوردگی آنتی هلیکال

گوش هر انسانی دارای چندین منحنی و تاخوردگی می‌باشد. تاخوردگی آنتی هلیکال همان تاخوردگی است که اگر از بین برود گوش به حالت بیرون زده در می‌آید.

غضروف کونکای گوش

اگر با دقت به گوش خود نگاه کنید منطقه‌ای فرورفته در غضروف گوش را خواهید یافت که پیرامون مرکز گوش خارجی قرار داشته و تقریباً شبیه به کاسه می‌باشد. به این قسمت کونکای گوش گفته می‌شود. هنگامی که دیواره‌های این کاسه بلند باشد حالتی بیرون زده به گوش خواهد داد. شایع‌ترین نوع گوش بیرون زده شامل ترکیبی از این دو حالت است.