انتخاب بهترین روش درمان

در مرکز درمان نازایی و ناباروری دکتر دبیر اشرافی  بیمار درجلسه ویزیت توسط شخص دکتر هرمز دبیر اشرافی ویزیت شده و پرونده و آزمایشات و سونوگرافی بررسی میشود و بهترین روش درمان به تشخیص پزشک کاملا صادقانه برای بیمار توضیح داده می شود .

مهم است که بیمار در جریان روش درمانی  و درصد موفقیت آن قرار بگیرد. پس از رضایت بیمار و تشخیص پزشک روشی که به صلاح بیمار است انتخاب و طول درمان آغاز می شود . ما مفتخریم که یکی از مراکز ایران در کسب بالاترین آمار موفقیت روش های لقاح آزمایشگاهی دردرمان نازایی و ناباروری هستیم.