جراحی زیبایی گوش یا همان اتوپلاستی (Otoplasty) چیست؟

اتوپلاستی که به آن جراحی زیبایی گوش نیز گفته می‌شود، روشی برای تغییر شکل، حالت یا اندازه گوش است.

اگر گوش شما تا حدی که دوست ندارید از سر شما فاصله دارد، و از این بابت ناراحت هستید، می‌توانید با جراحی زیبایی گوش این مشکل را برطرف کنید. همچنین اگر گوش یا گوش‌های شما به دلیل نقص مادرزادی یا آسیب‌های بعدی شکسته شده باشند، اتوپلاستی بهترین گزینه برای شماست.

مشکلات مادرزادی گوش

بسیاری از مشکلات گوش به‌صورت مادرزادی در نوزادان وجود دارند که البته با اتوپلاستی قابل درمان هستند. این مشکلات عبارتند از:

- وجود شکاف در گوش که اغلب در قسمت لاله گوش وجود داشته و به شکل فرو رفتگی دیده می‌شود.

- گوش کاگوت که در زمان تولد، نوزاد دارای لاله‌ی گوش نیست.

- گوش استال که در آن تا خوردگی شدید و نامتعارفی در لاله‌ی گوش دیده می‌شود.

- گوش مخفی که در آن بخش بالایی انحنای گوش در درون سر جای گرفته است.

- میکروتیا که به گوش خیلی کوچک در نوزاد گفته می‌شود. این گوش به‌صورت کامل رشد نکرده است.

- ماکروتیا به گوش خیلی بزرگ مادرزادی گفته می‌شود که با اندازه سر و صورت متناسب نیست.

- گوش ویلدرموت که در این حالت گوش به جای آن که به بیرون انحنا داشته باشد، به سمت داخل انحنا دارد.

- گوش لوله‌ایی که در آن گوش به سمت جلو لوله‌ای شده و دهلیز خارجی گوش بسته شده است.

اتوپلاستی چکار می کند؟

اتوپلاستی محل قرار گیری گوش شما و توانایی شنوایی شما را تغییر نمی‌دهد. این عمل گوش‌های بیرون زده، نا متقارن یا بزرگ را اصلاح می‌کند.