تاریخچه هیستروسکوپی در ایران و نقش آن در درمان ناباروری

بیایید ابتدا تعریفی از این روش درمان ناباروری را با هم مرور کنیم.   هیستروسکوپی یک روش اندوسکوپیک است که جراح را قادر می سازد مستقیماً مجرای آندوسرویکال  و حفره رحم را مشاهده کند. برای درک ارزش این روش مختصری از تاریخچه ی جهانی ان می گوییم؛  برای اولین بار در سال ۱۸۶۹ میلادی،  پزشکی به نامPantaleoni؛ روش هیستروسکوپی را توضیح داد. این پزشک با استفاده از یک سیستوسکوپ ( Desormeauxبا قطر ۱۲ میلیمتر) ،یک خانم ۶۰ ساله ی  مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحم را مورد بررسی قرار داد.  شاید برایتان جالب باشد که این پزشک با استفاده از نور شمع منعکس شده از آینه ی مقعر،  توانست پولیپ ها ی آندومتر را مشاهده و آنها را با نیترات نقره  بسوزاند.

این روند بعدها توسط پزشکان نوآور دیگر کامل شد. خلاصه اش این است که ۶۰ سال پس از pantaleoni   ابداعاتی برای بهبود کیفیت وسایل و اختراع منبع نوری فیبر اپتیک و وسایل کمکی؛  منجر به تکامل روش هیستروسکوپی شده است.

تاریخچه هیستروسکوپی در ایران:

برای اولین بار در ایران، روش جراحی سپتوم رحم از طریق هیستروسکوپی و سپس با استفاده از رزکتوسکوپی، سایر جراحی ها؛ نظیر درمان فیبروم ساب موکوزال و...  توسط دکتر دبیر اشرافی معرفی شده  و اجرا گردیده است .

اهمیت و اندیکاسیون های روش هیستروسکوپی :

گفتیم که هیستروسکوپی یک روش آندوسکوپیک است و این روش یک روش تشخیصی درمانی هست.  در تاریخچه هیستروسکوپی گفتیم که برای اولین بار در ایران این روش توسط آقای دکتر دبیر  اشرافی معرفی و اجرا شد. اکنون برای آشنایی بیشتر شما با مزایای هیستروسکوپی بخشی از نتایج پایان نامه های دانشجویان دکترای تخصصی زنان و و زایمان که تحت نظر ایشان و  خانم دکتر مقدمی تبریزی صورت گرفته را توضیح می دهیم. این مطالعه بر روی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان میرزا کوچک خان انجام شده است . در این مطالعه شایع ترین یافته، آنومالی های مادرزادی رحمی هست. بخشی از چکیده این مطالعه‌ای تحقیقاتی در اینجا  شرح داده می شود:

نازایی یک مشکل جدی اجتماعی است و استفاده از هیستروسکوپی یک پیشرفت مهم در تشخیص و درمان نازایی است .

در رشته نازایی هیستروسکوپی تشخیصی وسیله مهمی در درمان نازایی است. باتوجه به مطالب فوق توصیه می شود که هیسترو سکوپی به طور روتین در بیماران نازایی با علت ناشناخته و در خانم های نابارور که به درمان های روتین نازایی پاسخ نداده اند صورت گیرد . این عمل با روش بیهوشی عمومی انجام می شود نیاز به فقط  چند ساعت بستری  دارد و یک روش دقیق و در عین حال ساده برای تشخیص و درمان ناباروری محسوب می شود .هیستروسکوپی به دو منظور صورت می گیرد:

۱ - تشخیصی : در  بررسی علت ناباروری.

۲ -درمانی:  برای اصلاح و درمان برخی بیماری ها

در طی هیستروسکوپی اگر برخی از ناهنجاری های رحمی مشخص شوند می توان (در حین تشخیص علت ناباروری ) هیستروسکوپی درمانی را هم به طور همزمان انجام داد.

اندیکاسیون های معمول هیستروسکوپی :

۱-ارزیابی خونریزی غیر طبیعی و با علت نامشخص در بیماران پره منوپوزال و پست منوپوزال

۲- تشخیص و برداشتن ترنس سرویکال لیومیوم  زیر مخاطی و  پولیپ‌ها ، یافتن و خارج کردن IUD  گم شده و یا دیگر اجسام خارجی.

۳- تشخیص و درمان  چسبندگیهای داخل رحمی، تشخیص و درمان سپتوم رحمی، در سقط خود به خودی مکرر،  مشاهده کانال اندوسرویکس و حفره ی  رحم ،ارزیابی پس از  سقط های عمدی  وسقط جنین در تری مستر اول

۴- خراشیدن آندومتر در بیماران  با منوراژی مقاوم به درمان 

۵- کانولاسیون لوله‌های فالوپ