جوان سازی بیضه با کمک prp

اثر PRP  در مردان اولیگو استنو اسپرمیک

این روش مدت 6 ماه است در مرکز نازائی دکتر دبیر اشرافی اجرا

می شود . اخیراء در مقاله ای در کنگره سالیانه ESHRE  نیز به چنین درمانی اشاره شده است .

آیا درمان با PRP  و تزریق آن در داخل بیضه ها سبب بهبود فاکتورهای اسپرم در مردان اولیگو استنو اسپرمیک می شود .

کلا کاربرد روش PRP  در ART مورد سئوال است .

علی رغم گزارشات جدید که PRP  می تواند سبب بهبود اندومتر و رشد فولیکولها در تخمدان شود ولی اطلاعات بالینی در این مورد چندان زیاد نیست و از طرفی مقالات اندکی در مورد درمان PRP در آقایان گزارش شده است.

در مطالعاتی نشان داده اند که 4 ماه پس از تزریق PRP به داخل بیضه ها تعداد اسپرم افزایش می یابد و تحرک اسپرم بهتر می شود . مطالعات ما نیز چنین چیزی را تائید می کند .  ما هم تائید می کنیم که تزریق PRP به داخل بیضه ها منجربه بهبود چشم گیر فاکتورهای اسپرم می گردد . البته یک مطالعه وسیع و راندم در این مورد ضرورت دارد

و اکنون این روش در مرکز نا باروری دکتر دبیر اشرافی اجرا می گردد.