دکترهرمز دبير اشرافي

فوق تخصص نازایی وناباروری
عضو هيئت علمي و استاد گروه زنان و زايمان دانشگاه تهران

 فوق تخصص اندوسكوپي از دانشگاه آتلانتاي آمريكا
فوق تخصص در ivf از دانشگاه وين اتريش
مشاور سابق هیئت تحریریه مجله انجمن لاپاراسکوپی زنان آمریکا (AAGL)
داور بین المللی مجله OBSTET & GYNECOL (مجله رسمی ACOG)
جز 13 دانشمند قرن بیستم ایران بنا بر انتخاب سایت وی کی پدیا انگلیس
بنیانگزار و رییس مرکز جراحی زیبایی و درمان نازایی
دکتردبیر اشرافی تهران