ارتقاء سلامت جنسی

  

ایجاد خانواده سالم و تحکیم بنیان خانواده دستاوردهای مهمی برای تک تک افراد و اعضای جامعه دارد و  بستر  خانواده می تواند یک   رابطه ی  زناشویی سالم را برآورده کند که در آن  به  نیازهای جسمی ، عاطفی و اجتماعی پاسخ داده  می شود .  در چنین بستری کودکان و پدر و مادر احساس خوشبختی و رضایت می کنند  .در این گفتار ما به سلامت جنسی و ارتقاء آن می پردازیم .

سلامت جنسی و ارتقا زندگی جنسی :

WHO ( سازمان جهانی بهداشت ) سلامت جنسی را اینگونه تعریف نموده است: رفاه، آسایش فیزیکی، هیجانی، روانی و اجتماعی در امور جنسی و نبود بیماری در این امور.⁠⁠⁠

رفتار و روابط جنسی، مثل خوردن و آشامیدن، جزئی از نیازهای زندگی همه انسان ها و به عبارتی لازمه یک زندگی مشترک سالم است. در برخی از جوامع شرقی، بسیاری از زنان رابطه جنسی را یک رابطه یک طرفه به سود مرد تلقی می کنند که در این ارتباط، استثمار جنسی می شوند. اگر مردان و زنان بیاموزند که 50% از این رابطه زناشویی حق آنهاست، هم خود از این رابطه لذت بیشتری خواهند برد و تخلیه روانی خواهند شد و هم رابطه گرمتری با همسر خود برقرار می کنند و رضایت بیشتری از زندگی زناشویی خواهند داشت.

نبود آموزش های کافی درباره فعالیت جنسی و اطلاعات ناکافی جنسی، پیش نوازش ناکافی، ناسازگاری در ارتباط به طور کلی، باورهای جنسی نادرست، ارتباط ضعیف درباره نیازها یا اضطراب های جنسی هر یک از طرفین، وجود اختلال جنسی در شریک جنسی، اضطراب درباره عملکرد جنسی و ترس از موفق نبودن در رابطه جنسی، رابطه خانوادگی آشفته و تربیت محدود کننده والدین و... از شایع ترین عوامل روان شناختی در اختلال های کنش جنسی است.

حقوق افراد در زمینه ی سلامت جنسی را می توان به دو دسته کلی مثبت و منفی تقسیم کرد:

1) حقوق منفی: حقوقی است که حاکمیت معمولاً نباید هیچ کاری به آن داشته باشد مثل آزادی بیان و…

2) حقوق مثبت: حقوقی است که حکومت باید آن را تامین کند مثل امنیت جانی، شغلی و… سلامت جنسی هر دو زمینه حقوق را دارد. سلامت جنسی یک مقوله برای تمام سنین است و حتی افراد مسن هم در مورد مسایل جنسی حق دارند(در کشورهای مختلف دامنه ی فعالیت جنسی تا سالمندی ادامه دارد ).

دو عنصر در تامین سلامت جنسی نقش دارند:

الف) درک درستی از مسایل مربوط به Sexuality (جنسیت) داشته باشیم

ب) به حقوق جنسی همدیگر احترام بگذاریم که متاسفانه در هر دو مورد چالش وجود دارد.

از دهه 1990 میلادی به بعد یکسری حقوق جنسی مطرح شد ه است   از جمله: امکان بالاترین استانداردهای قابل دسترس سلامت در مورد مسایل جنسی، جستجو ،  دریافت و  بهره مند شدن از اطلاعات مرتبط با مسایل جنسی، انتخاب شریک جنسی، انتخاب فرد مقابل برای ازدواج، ازدواج و روابط جنسی رضایتمندانه، انتخاب در مورد بچه دار شدن و…. هست . نتایج تحقیقات نشان می دهد بیمارانی که برای درمان  مشکلات جنسی  مراجع می کنند فقط 3 درصدشان دارای اختلال هستند و بقیه مشکلاتشان بیشتر از نظر جامعه شناسی، باورهای غلط جنسی و… است. باورهای غلطی که در مورد مسایل جنسی وجود دارد که  باعث می شود  سلامت جنسی فرد دچار مشکل شود . برای مثال این باور که روابط جنسی اولیه، بهترین روابط است  این یک باور غلط جنسی است. اتفاقاً هر چه روابط جلو برود به جای اینکه کسالت بار شود، تازگی دارد. اما  این خود  زوجین هستند که با فرا گرفتن مهارت های زوجی و زناشویی می توانند   روابط جنسی را از حالت کسالت بار بیرون بیاورند. 

افراد در زمینه مسایل جنسی 3 دسته هستند:

1) کسانی که خودشان دنبال اطلاعات می گردند و کمک می خواهند.

2) عده ای که باید از آنها سوال پرسید تا در آن زمینه صحبت کنند.

3) عده ای هم اصلاً حاضر نیستند در این باره هیچ حرفی بزنند که در این مورد باید حقوق آنها را گوشزد کرد. در متن بعدی  خلاصه ایی از نتایج  تحقیقات و مقاله هایی که   بر روی رضایت جنسی زوج های نابارور و متغیرهای موثر بر آن  متمرکز بودند را  ،  تقدیم شما می کنیم تا با آگاهی بیشتر و نگرش درست بتوانید سلامت جنسی خود را ارتقا دهید و یا به موقع برای اقدامات پیشگیرانه  تصمیم بگیرید .